Περιοχή Μελών

Αίτηση συμμετοχής

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, την αίτηση συμμετοχής στο σχέδιο δράσης

Μεταφόρτωση

Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ

Τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ...

Συνέχεια ...

Σχέδιο δράσης

ο σχέδιο δράσης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ αποτελεί μια ολοκλ ...

Συνέχεια ...

Forum

Στο Forum της αναπτυξιακής σύμπραξης μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματα σας ...

Μετάβαση στο forum ...

Οφέλη

Στο πλαίσιο του προγράμματος :

  • 25 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των νέων επιστημόνων που θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων)
  • 20 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
  • 40 ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα
  • 15 ωφελούμενοι ,νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης
  • Θα δημιουργηθούν 9 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις